VOICE CLOUD

Voice Cloud là thương hiệu tiên phong trong ứng dụng công nghệ và viễn thông với giải pháp tổng đài VoIP & chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp cho doanh nghiệp. Ngoài ra đây cũng là nhà phát triển giải pháp core cho nhiều đơn vị trong ngành. Voice Cloud đầu tư cơ sở hạ tầng đạt tiêu chuẩn tiên tiến nhất, đội ngũ lập trình và kỹ thuật thâm niên 15 năm trong ngành luôn sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp.

Khách hàng: Voice Cloud
Lĩnh vực: Công nghệ
Năm: 2017
Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh

Hạng mục công việc: Thiết kế logo, Ấn phẩm văn phòng, Nhận diện online, Nhận diện công cộng, Xây dựng chiến lược hình ảnh thương hiệu.

The Monest rất hào hứng với những ý tưởng và giải pháp thiết kế thương hiệu được đưa ra thông qua việc áp dụng nghiêm ngặt quy trình Nghiên cứu – Tư vấn – Thiết kế – Triển khai – Nghiệm thu. Chúng tôi luôn dồn tâm huyết vào những sản phẩm trí tuệ này nhằm xây dựng sợi dây liên kết mạnh mẽ giữa Voice Cloud và các khách hàng của mình.