LÊN BẢN BỐNG HÀ GẶP "CẬU BÉ ĐẠP XE 100KM THĂM EM ”

LÊN BẢN BỐNG HÀ GẶP “CẬU BÉ ĐẠP XE 100KM THĂM EM ”

Buổi tối hôm đó ở Viện Nhi là lần đầu tiên 2 đứa trẻ được nhìn mặt nhau. Chiến rất sợ mất em. Gia đình đã có lúc mua sẵn bộ áo quan, chuẩn bị hậu sự nhỏ cho bé Lực. Vạn sự đều có bắt đầu lẫn kết thúc, chỉ có anh em là bên nhau..