FNB Training

Trong mảng đào tạo nghề lĩnh vực F&B tại thị trường Việt Nam thì FnB Training đã ra đời với tầm nhìn trở thành đơn vị tiên phong trong việc cung cấp nhân sự cho thị trường. Với sứ mệnh từ câu slogan “KHƠI DẬY TIỀM NĂNG TRONG BẠN”, đội ngũ giảng viên là các chuyên gia với thâm niên trong ngành, sẽ đánh thức tiềm năng trong mỗi học viên. Quan trọng hơn, 100% đầu ra sẽ có việc làm sau khi tham gia khóa học và đạt được chứng chỉ đào tạo có giá trị toàn quốc.

Khách hàng: FnB Training
Lĩnh vực: Đào tạo
Năm: 2017
Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh

Hạng mục công việc: Đặt tên thương hiệu, Thiết kế logo, Sáng tác Slogan, Xây dựng chiến lược hình ảnh thương hiệu, Thiết kế nhận diện văn phòng, Thiết kế bộ giáo trình đào tạo, Packaging , Thiết kế bảng hiệu, Event.

Mockup của FNB Training tại The Monest

FnB lựa chọn hợp tác với The Monest nhằm thiết lập hình ảnh thương hiệu một cách hiệu quả và đồng bộ trên các phương diện logo, slogan và thông điệp mà FnB mong muốn truyền tải đến các học viên của mình, đó chính là “ KHƠI DẬY TIỀM NĂNG TRONG BẠN”. Chúng tôi đã nghiên cứu, đưa ra những sản phẩm thiết kế với hình ảnh bắt mắt, câu chữ slogan mang tinh thần kêu gọi hành động và bộ nhận diện thương hiệu nổi bật tính ứng dụng, sáng tạo của ngành F&B.

Mockup của FNB Training tại The Monest
Mockup FNB Training tại The Monest
Mockup của FNB Training tại The Monest
Mockup của FNB Training tại The Monest
Mockup FNB Training tại The Monest
Mockup của FNB Training tại The Monest
Mockup FNB Training tại The Monest
Mockup FNB Training tại The Monest
Mockup của FNB Training tại The Monest
Mockup của FNB Training tại The Monest
Mockup của FNB Training tại The Monest
Mockup của FNB Training tại The Monest
Mockup FNB Training tại The Monest
Mockup của FNB Training tại The Monest
Mockup của FNB Training tại The Monest
Mockup của FNB Training tại The Monest
Mockup của FNB Training tại The Monest
Mockup của FNB Training tại The Monest
Mockup của FNB Training tại The Monest
Mockup của FNB Training tại The Monest
Mockup của FNB Training tại The Monest