HBC HEALTHCARE

Nhà máy HBC Healthcare là nhà máy tiên phong trong việc đầu tư hệ thống máy sản xuất găng tay, khẩu trang y tế và đồ bảo hộ sau giai đoạn cả thế giới bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh do Covid gây ra. Sứ mệnh của HBC Healthcare ra đời nhằm tạo ra những sản phẩm tiêu dùng nhanh bảo vệ ngăn ngừa kháng khuẩn để đảm bảo sức khoẻ cho cộng đồng.

Khách hàng: HBC Healthcare
Lĩnh vực: Y tế
Năm: 2020
Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh

Hạng mục công việc: Thiết kế chiến lược hình ảnh thương hiệu, thiết kế Logo, Thiết kế ấn phẩm văn phòng, Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu, thiết kế nhận diện công cộng.

HBC liên hệ chúng tôi để xác định bản sắc thương hiệu ngay từ giai đoạn đầu. Chính vì vậy họ cần xây dựng nền tảng nhận diện thương hiệu vững vàng để thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh ngành nghề chăm sóc bảo vệ sức khoẻ. Mục tiêu phải thể hiện được sứ mệnh thương hiệu là bảo vệ sức khoẻ sức khoẻ cho cộng đồng và xã hội.