PACOW INTERNATIONAL

Công ty cổ phần Pacow International là đơn vị chuyên cung cấp và xuất khẩu thị bò Úc trong thị trường Đông Nam Á. Mô hình trang trại nuôi bò bằng thức ăn được làm từ ngũ cốc với số lượng 5000 con (bao gồm cả bò giống) nhằm mang đến sản phẩm thịt bò Úc chất lượng tốt nhất.

Khách hàng: Pacow International
Lĩnh vực: F&B
Năm: 2019
Địa điểm: Tây Ninh

Hạng mục công việc: Thiết kế logo