SEVEN DAILY

Chuyên kinh doanh và phân phối dược phẩm phục vụ cho sức khỏe mọi người, Công ty 7D được biết đến là một trong những đơn vị cung cấp Đông trùng hạ thảo hàng đầu trong thị trường. Mang trong mình sứ mệnh đem đến sức khỏe năng lượng cho khách hàng thông qua chính những sản phẩm được chọn lọc tự nhiên và vô cùng chất lượng, công ty 7D đã ghi được dấu ấn đặc biệt trong lòng khách hàng. Giá trị ấy cũng là một trong những lý do cái tên 7D ra đời, 7 thành tố của hệ giá trị cốt lỗi của người chủ doanh nghiệp.

Khách hàng: Seven Daily & Distribution
Lĩnh vực: F&B
Năm: 2019
Địa điểm: TP.Hồ Chí Minh

Hạng mục công việc: Thiết kế logo, Bộ ấn phẩm văn phòng, Bộ nhận diện Sales&Marketing, Phối cảnh showroom

Mockup SEVEN DAILY tại The Monest

Để hình ảnh hóa được ý niệm đó, The Monest đã tạo ra logo mang màu sắc vàng gold là chủ đạo của đông trùng hạ thảo. Không giam âm tạo thành chữ 7D vô cùng độc đáo và sáng tạo.

Thiết kế logo Seven Daily cùng The Monest
Thiết kế logo Seven Daily cùng The Monest
Thiết kế logo Seven Daily cùng The Monest
Thiết kế logo Seven Daily cùng The Monest
Thiết kế logo Seven Daily cùng The Monest
Ấn phẩm văn phòng SEVEN DAILY tại The Monest
Ấn phẩm văn phòng SEVEN DAILY tại The Monest
Ấn phẩm văn phòng SEVEN DAILY tại The Monest
thiết kế ấn phẩm văn phẤn phẩm văn phòng SEVEN DAILY tại The Monestòng
Ấn phẩm văn phòng SEVEN DAILY tại The Monest
Ấn phẩm văn phòng SEVEN DAILY tại The Monest
mockup SEVEN DAILY tại The Monest
mockup SEVEN DAILY tại The Monest
mockup SEVEN DAILY tại The Monest
mockup SEVEN DAILY tại The Monest
mockup SEVEN DAILY tại The Monest
mockup SEVEN DAILY tại The Monest
mockup SEVEN DAILY tại The Monest
mockup SEVEN DAILY tại The Monest