VUÔNG TRÒN

Thương hiệu Trái Cây Vuông Tròn là chuyên gia hàng đầu trong việc cung cấp những giải pháp về trái cây tươi, bánh ngọt hay tea-break cho các sự kiện, hội thảo của công ty hoặc thiết đãi đồng nghiệp trong các dịp đặc biệt.

Khách hàng: Trái Cây Vuông Tròn
Lĩnh vực: Food & Beverage
Năm: 2018
Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh

Hạng mục công việc: Thiết kế chiến lược thương hiệu, Thiết kế logo, Ấn phẩm văn phòng, Nhận diện online, Thiết kế nhận diện hệ thống bao bì.

The Monest đã đưa ra giải pháp thương hiệu tổng thể từ xây dựng chiến lược hình ảnh, thiết kế logo, sáng tác slogan đến hệ thống nhận diện thương hiệu cơ bản và nâng cao. Qua đó mang lại một cái nhìn tươi mới, hấp dẫn cho thương hiệu Trái Cây Vuông Tròn trong mắt người tiêu dùng.