DA’ FARM

Da’farm là thương hiệu cung cấp các sản phẩm nông sản từ khu vực miền Trung Tây Nguyên, đặc biệt là Cỏ Lúa Mì – một sản phẩm đầy dưỡng chất quý giá dùng để điều trị căn bệnh ung thư và cải thiện sức khỏe. Da’farm đặc biệt chú trọng đến sức khỏe của người tiêu dùng, vì đây chính là chìa khóa cho một cuộc sống hạnh phúc.

Khách hàng: DA’FARM Việt Nam
Lĩnh vực: Food & Beverage
Năm: 2018
Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh

Hạng mục công việc: Chiến lược thương hiệu, Đặt tên thương hiệu, Thiết kế logo, Sáng tác slogan, Ấn phẩm văn phòng, Nhận diện công cộng, Nhận diện online, Brochure, Thiết kế hệ thống bao bì sản phẩm, Website.

The Monest đã đưa ra những ý tưởng mang tính hệ thống, tầm nhìn chiến lược từ cách đặt tên thương hiệu Da’farm mang ý nghĩa thông điệp là sản phẩm từ Đắk Lắk, đến chiến lược hình ảnh thương hiệu như logo, slogan và bộ nhận diện thương hiệu như: Ấn phẩm văn phòng, bao bì sản phẩm cho đến website… Chúng tôi đã truyền tải được thông điệp về sức khỏe và hạnh phúc mà chủ đầu tư gửi gắm thông qua hình ảnh trực quan, gần gũi với thiên nhiên.

Logo Mockup DA'FARM tại The Monest
Logo Mockup DA'FARM tại The Monest
Logo Mockup DA'FARM tại The Monest
Brochure DA'FARM tại The Monest
Mockup DA'FARM tại The Monest
Logo Mockup DA'FARM tại The Monest
Mockup DA'FARM tại The Monest
Mockup DA'FARM tại The Monest
Mockup DA'FARM tại The Monest
Mockup DA'FARM tại The Monest
Mockup DA'FARM tại The Monest
Logo Mockup DA'FARM tại The Monest
Mockup DA'FARM tại The Monest
Mockup DA'FARM tại The Monest
Mockup DA'FARM tại The Monest
Mockup DA'FARM tại The Monest
Logo Mockup DA'FARM tại The Monest
Social DA' FARM tại The Monest
Fanpage của DA' FARM tại The Monest
Logo Mockup DA'FARM tại The Monest