CRYSTAL BAY

Crystal Bay là doanh nghiệp đầu tư và phát triển du lịch, được thành lập với mục tiêu trở thành doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực xây dựng hệ sinh thái du lịch cao cấp, song song với việc phát triển hạ tầng và khai phá những tiềm năng du lịch mới của các địa phương. Crystal Bay phát triển dự án tại các vùng đất mới có tiềm năng du lịch và biến nó thành một phần hòa hợp với tổng thể, vừa giữ gìn những ưu thế do tự nhiên ban tặng.

Khách hàng: Crystal Bay
Lĩnh vực: Bất động sản
Năm: 2016 
Địa điểm: Nha Trang, Khánh Hòa

Hạng mục công việc: Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu, Ấn phẩm văn phòng, Ấn phẩm quảng cáo, P.O.S.M, Bộ nhận diện công cộng, Bộ nhận diện truyền thông, Bộ tài liệu bán hàng, Bộ nhận diện online, Thiết kế hệ thống bảng biển quảng cáo.

The Monest đã đồng hành phối hợp cùng với họa sĩ Nguyễn Quốc Dân để phát triển dự án này. Trong đó, The Monest đã tham gia các hạng mục triển khai hệ thống ứng dụng bộ nhận diện thương hiệu, góp phần đưa thương hiệu đi xa hơn trên hành trình kiến tạo giấc mơ tại những miền đất mới.

Mockup CRYSTAL BAY tại The Monest
Mockup CRYSTAL BAY tại The Monest
Logo Mockup CRYSTAL BAY tại The Monest
Mockup CRYSTAL BAY tại The Monest
Mockup CRYSTAL BAY tại The Monest
Mockup CRYSTAL BAY tại The Monest
Mockup CRYSTAL BAY tại The Monest
Mockup CRYSTAL BAY tại The Monest
Mockup CRYSTAL BAY tại The Monest
Mockup CRYSTAL BAY tại The Monest
Mockup CRYSTAL BAY tại The Monest
Mockup CRYSTAL BAY tại The Monest
Logo Mockup CRYSTAL BAY tại The Monest
Mockup CRYSTAL BAY tại The Monest
Mockup CRYSTAL BAY tại The Monest