TRƯỜNG QUỐC TẾ
NAM ÚC

Với nền tảng là sự kết hợp, giao thoa giữa hai nền giáo dục là Việt Nam và Australia. Trường Quốc tế Nam Úc cho thấy thế mạnh của họ trong việc đào tạo và phát triển con người không chỉ nằm ở hệ thống giáo dục tiên tiến, khoa học của Australia. Bên cạnh đó, còn là sự cộng hưởng đến từ yếu tố giáo dục Việt Nam với triết lý con người được đặt lên hàng đầu, biết tôn sư trọng đạo và trở thành một người với đầy đủ phẩm chất nhân, lễ, nghĩa, trí, tín.

Khách hàng: Trường Quốc tế Nam Úc
Lĩnh vực: Giáo dục
Năm: 2018
Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh

Hạng mục công việc: Thiết kế logo, Ấn phẩm văn phòng, Bộ ấn phẩm Sales & Marketing, Đồng phục, Bộ nhận diện online, Hệ thống biển hiệu trong nhà và ngoài trời.

Mockup TRƯỜNG QUỐC TẾ NAM ÚC tại The Monest

Trường Quốc Tế Nam Úc hiện đang giảng dạy cấp mần non, tiểu học và trong tương lai sẽ mở rộng thêm cấp 2. The Monest đã có cơ hội làm việc và triển khai với quý Nhà trường trong việc lên ý tưởng thiết kế concept logo từ đó triển khai thành bộ nhận diện thương hiệu đặc trưng cho Nhà trường.

Ấn phẩm văn phòng của TRƯỜNG QUỐC TẾ NAM ÚC tại The Monest
Ấn phẩm văn phòng của TRƯỜNG QUỐC TẾ NAM ÚC tại The Monest
Mockup của TRƯỜNG QUỐC TẾ NAM ÚC tại The Monest
Mockup của TRƯỜNG QUỐC TẾ NAM ÚC tại The Monest
Mockup của TRƯỜNG QUỐC TẾ NAM ÚC tại The Monest
Mockup của TRƯỜNG QUỐC TẾ NAM ÚC tại The Monest
Mockup của TRƯỜNG QUỐC TẾ NAM ÚC tại The Monest
Mockup của TRƯỜNG QUỐC TẾ NAM ÚC tại The Monest
Mockup của TRƯỜNG QUỐC TẾ NAM ÚC tại The Monest
Mockup của TRƯỜNG QUỐC TẾ NAM ÚC tại The Monest
Mockup của TRƯỜNG QUỐC TẾ NAM ÚC tại The Monest
Mockup của TRƯỜNG QUỐC TẾ NAM ÚC tại The Monest
Mockup của TRƯỜNG QUỐC TẾ NAM ÚC tại The Monest
Mockup của TRƯỜNG QUỐC TẾ NAM ÚC tại The Monest
Mockup của TRƯỜNG QUỐC TẾ NAM ÚC tại The Monest
Mockup của TRƯỜNG QUỐC TẾ NAM ÚC tại The Monest